Simalube SL4100 er et adapter for montering av 4 stk Simalube
lubrikatorer. Dette for å kunne gi større mengder med fett eller
olje.