Mobil Antifreeze er en høyytelses konsentrert frostvæske, som må
fortynnes før bruk. Mobil Antifreeze konsentrat inneholder
monoetylenglykol, og bidrar til å hindre tilfrysing om vinteren og
overoppheting om sommeren. Beskytter over en 2-års periode.
BS6580-2010. Barnesikret kork.