Mobil Antifreeze Extra er et motorkjølevæskekonsentrat basert på
etylenglykol som må fortynnes med vann før bruk. Glysantin G48
inneholder en korrosjonsinhibitorpakke basert på salter av
organiske syrer og silikater (Hybrid kjølevæske, fri for Nitrite).