Mobil Rarus SHC™ 1020-serien er oljer med overlegen ytelse. De er
primært beregnet til smøring av rotasjons- og vinge/lamellbaserte
luftkompressorer som arbeider under krevende driftsforhold. De er
særlig godt egnet til krevende drift der mineraloljebaserte
produkter ikke holder mål, som ved forhold med høye
sluttkompresjonstemperaturer og når det ønskes lange
oljeskiftintervaller. Oljene er laget med voksfrie, syntetiske
hydrokarboner spesielt utvalgt til formålet og et høyteknologisk
tilsetningssystem som sikrer en eksepsjonell oksidasjonsbeskyttelse
og motstand mot termisk nedbryting som er langt overlegen
mineraloljebaserte luftkompressoroljer. De gir enestående
beskyttelse og pålitelighet for kompressorer som arbeider under
forhold hvor andre luftkompressoroljer ikke strekker til. Mobil
Rarus SHC 1020-serien gir en utmerket slitasjebeskyttelse,
enestående motstand mot oksidasjon og termisk nedbryting som er
svært overlegen mineraloljer. Den spesielle sammensetningen er med
på å redusere vedlikeholdskostnadene ved å minimere problemer med
utstyret, avsetninger og olje som følger med luften. Den høye
viskositetsindeksen sikrer effektiv smøring ved høye temperaturer.