WYROL™-produktene utgjør et dekkende utvalg av flytende
additivkonsentrater for å optimere friksjonsegenskapene til
kaldvalseoljer som f.eks. SOMENTOR-serien. De er utviklet og laget
for å optimere aluminiumsvalseverkenes ytelse og for å oppnå den
overflatestruktur og kvalitet som kreves.