Molykote HP-870 PFPE-basert smørefett med ekstreme egenskaper mot
kjemikalier, løsemidler, gasser, korrosivt miljø osv. Tåler høy
temperatur, har lav oksidering og gode langtidsegenskaper.
Temepraturområde fra -20C til +250C